Uvjeti prodaje

UVJETI I ODREDBE

Uvjeti korištenja

BELJE plus d.o.o.
društvo s ograničenom odgovornošću za privređivanje u poljodjelstvu, prerađivačkoj industriji i prometu roba
Telefon: 00385 31 790 200
Adresa: Svetog Ivana Krstitelja 1a, 31326 Darda
OIB: 35385249539
MB: 4938950

Predsjednik Uprave: Damir Leko

Članovi Uprave: Ivan Begović, Tomislav Radišić

Predsjednik Nadzornog odbora: Fabris Peruško

Temeljni kapital Društva: 2.650,00 euro, uplaćen u cijelosti

Banka:
Erste&Steiermaerkische Bank d.d.

Sjedište: Ivana Lučića 2, Zagreb
IBAN: HR9324020061100914792
SWIFT: ESBC HR22

Banka:
Zagrebačka banka d.d.

Sjedište: Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
IBAN: HR1323600001102710880
SWIFT: ZABA HR2X

OPĆE ODREDBE

Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

BELJE plus d.o.o., sa sjedištem u Dardi, Svetog Ivana Krstitelja 1a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081180395, OIB 35385249539.

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu BELJE plus d.o.o.

Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama.

Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda  BELJE plus d.o.o. putem web stranica.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće

–          koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

–          unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;

–          mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

–          koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

–          koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

–          unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka BELJE plus d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu BELJE plus d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

BELJE plus d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica

BELJE plus d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

BELJE plus d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

BELJE plus d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

BELJE plus d.o.o. zadržava pravo  spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

BELJE plus d.o.o. niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo BELJE plus d.o.o. ili njegovih ovlaštenika.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Radi izbjegavanja svake sumnje, BELJE plus d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo BELJE plus d.o.o.

Izjava o prikupljanju osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

BELJE plus d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici BELJE plus d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Označavanjem odgovarajuće kućice ili klikom na gumb prihvaćam Opće uvjete na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

– suglasnost da BELJE plus d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da BELJE plus d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika BELJE plus d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

–          potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga BELJE plus d.o.o. na zadovoljstvo korisnika;

–          davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

BELJE plus d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga. BELJE plus d.o.o.  prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

BELJE plus d.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

BELJE plus d.o.o. neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

BELJE plus d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno BELJE plus d.o.o.

Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, BELJE plus d.o.o. će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA / REKLAMACIJA

BELJE plus d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda na internetskoj trgovini sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Kupac ima pravo u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. BELJE plus d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan isporučeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim odnosima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti putem e-pošte na webshop@belje.hr ili pisanim putem na adresu: BELJE plus d.o.o., Industrijska zona 1, 31326 Mece, Odjel marketinga.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete skinuti ovdje.

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je Kupac obaviješten na obrascu za reklamaciju.

Troškove povrata proizvoda snosi Kupac.

Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada BELJE plus d.o.o. nije dužna izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, BELJE plus d.o.o. će snositi trošak ponovnog slanja proizvoda.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti u roku od četrnaest (14) dana. U tom slučaju, kupac vraća krivo isporučen proizvod na trošak BELJE plus d.o.o. koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od četrnaest (14) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ukoliko kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (14) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda. BELJE plus d.o.o. je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Najnovije vijesti

Nova zlata za Vina Belje Nova zlata za Vina Belje

20.03.2024

Goldberg Graševina i Goldberg Red osvojili su zlatne medalje za kvalitetu na Berliner Wine Trophy Saznaj više
Vina Belje su najbolja hrvatska vinarija na ocjenjivanju Mundus Vini Vina Belje su najbolja hrvatska vinarija na ocjenjivanju Mundus Vini

11.03.2024

Uz titulu najboljeg crnog vina iz Hrvatske za Goldberg Red te tri zlatne i dvije srebrne medalje, Vina Belje su i proglašena i za najbolju hrvatsku vinariju na ovogodišnjem Mundus Vini Spring Tasting Saznaj više
Goldberg Red je najbolje crno vino iz Hrvatske Goldberg Red je najbolje crno vino iz Hrvatske

01.03.2024

Ocjenjivači Mundus Vini-a proglasili Goldberg Red za najbolje crno vino iz Hrvatske i dodijelili dvije zlatne medalje za Goldberg graševinu i pjenušac La Belle Rose Saznaj više